När ditt djur blir ett litet konstverk

Det händer någonting när fotot går från mina ögon till min vänsterhand som håller i pennan. Resultatet när streck läggs till streck på pappersarket blir likt, men inte ett kopia av ditt foto. Det blir något nytt, något unikt, där ditt djur står i centrum & skapar ett varaktig avtryck. Idag när alla flöden forsar snabbt förbi hjälper mina porträtt dig att stanna upp, uppskatta & minnas. Ett litet konstverk, din fyrbenta vän.